a

Sondowania SCPTu

Stożek sejsmiczny SCPTu jest jednym z najnowszych wielopomiarowych narzędzi do badań przeprowadzanych in situ. Składa się z dwóch części: pierwsza odpowiedzialna jest za pomiar parametrów uzyskiwanych w standardowym badaniu CPTu (czyli możliwości wyznaczenia parametrów qc, fs, u2), natomiast  druga za rejestrację prędkości propagacji fali ścinającej oraz fali pionowej (co umożliwia określenie parametrów charakteryzujących właściwości sprężyste ośrodka gruntowego). Badanie stożkiem sejsmicznym wykonuje się odcinkowo, zazwyczaj w interwałach co 0,5÷1,0 m.

Za pomocą specjalnego kowadła zlokalizowanego na powierzchni terenu wzbudzana jest fala sejsmiczna, która rejestrowana jest przez geofon umieszczony w urządzeniu badawczym. Na podstawie różnic czasowych w rejestracji fali za pomocą akcelerometrów umieszczonych w 3 płaszczyznach X,Y,Z obliczana jest prędkość propagacji fali poprzecznej oraz podłużnej w podłożu, na odcinku pomiędzy poszczególnymi głębokościami odpowiadającymi kolejnym cyklom pomiarowym. W dalszych transformacjach wyznaczany jest moduł ścinania G0.

do góry
ZAUFALI NAM