a

FAQ

1. Kiedy należy wykonać badania geotechniczne?

Badania geotechniczne należy wykonać dla każdej inwestycji polegającej na wznoszeniu budynku lub budowli, która współpracuje z podłożem gruntowym np. poprzez przeniesienie obciążeń na grunt  za pomocą fundamentu budynku.

2. Po co wykonuje się badania geotechniczne i geologiczne?

Badania geotechniczne i geologiczne wykonuje się w celu  rozpoznania budowy podłoża, wyznaczenia parametrów wytrzymałościowych oraz obserwacji zwierciadła wód gruntowych i podziemnych.  Informacje te są niezbędne do prawidłowego zaprojektowania konstrukcji.  

3. Jaki zakres badań należy wykonać dla mojej inwestycji?

Zakres badań jest trudny do oszacowania bez podania szczegółowych danych dotyczących lokalizacji, gabarytów i charakterystyki projektowanej inwestycji. Zakres badawczy powinien być określony przez projektanta konstruktora odpowiedzialnego za projekt posadowienia projektowanego obiektu.

4. Jakie opracowania geologiczne należy wykonać dla mojej inwestycji?

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem dla każdej inwestycji polegającej na wznoszeniu konstrukcji budowlanej należy wykonać co najmniej Opinię Geotechniczną. W zależności od stwierdzonych warunków gruntowych oraz rodzaju konstrukcji może być konieczne opracowanie także raportów towarzyszących takich jak: Projekt Robót Geologicznych, Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska, Dokumentacja Badań Podłoża, Projekt Geotechniczny.

6. Dlaczego nie warto oszczędzać na badaniach geologicznych?

Badania geologiczne stanowią niewielki koszt całej inwestycji, natomiast popełnienie błędu podczas rozpoznania geologicznego lub wykonanie niewystarczającego zakresu badań może niekiedy spowodować błędy projektowe lub wykonawcze, których naprawa wymagać będzie poniesienia nakładów finansowych wiele razy przewyższających koszt uczciwych i rzetelnych badań podłoża.

do góry
ZAUFALI NAM