a

Pracownicy

1. dr inż. Marcin Blockus – Absolwent Politechniki Gdańskiej wydziału Hydrotechniki, specjalność Morskie Budownictwo Hydrotechniczne. W 2008 roku obronił doktorat z geotechniki. Od 2000 roku projektant konstrukcji hydrotechnicznych oraz geotechnicznych w spółce PROJMORS gdzie między innymi brał udział w projektowani pierwszego etapu DCT oraz nabrzeży Portu Wojennego w Gdyni. Od 2006 roku współwłaściciel INGEO Sp. z o.o. w której realizuje projekty z szerokiego zakresu zagadnień geotechnicznych i hydrotechnicznych. Autor lub współautor blisko 20 publikacji naukowych z zakresu geotechniki. Posiada uprawnienia do projektowania bez ograniczeń

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

 

2. mgr inż. Wojciech Cieślak – Absolwent Politechniki Gdańskiej wydziału Inżynierii Środowiska, geolog, geotechnik z ponad 10 letnim doświadczeniem w zakresie rozpoznania i dokumentowania podłoża gruntowego. Pracę w zawodzie rozpoczął w firmie GEOPROJEKT GDAŃSK. Od 2006 roku współwłaściciel INGEO Sp. z o.o. Autor wielu dokumentacji geotechnicznych i geologiczno-inżynierskich. Posiada uprawnienia geologiczne kat. VII

 

3. mgr inż. Paweł Molski – Absolwent Politechniki Gdańskiej wydziału Inżynierii Środowiska, geolog, geotechnik z ponad 10 letnim doświadczeniem w zakresie rozpoznania i dokumentowania podłoża gruntowego. Pracę w zawodzie rozpoczął w firmie GEOPROJEKT GDAŃSK. Od 2006 roku współwłaściciel i prezes zarządu INGEO Sp. z o.o. Autor dokumentacji geotechnicznych dla  projektów budownictwa liniowego, między innymi Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, Obwodnicy Malborka, Obwodnicy Radomia. Posiada uprawnienia geologiczne kat. VII

do góry
ZAUFALI NAM