a

Sondowania dynamiczne

Sondowanie dynamiczne służy do określenia stopnia zagęszczenia gruntów, zarówno antropogenicznych (nasypów), jak i gruntów naturalnych. Jest to podstawowy parametr geotechniczny w odniesieniu do gruntów niespoistych (piaski, żwiry, pospółki) używany przez inżyniera do obliczeń statycznych.
Do sondowania dynamicznego używa się sond dynamicznych: DPL (DPL-10 lekkiej), DPM (DPM-30 średniej) i DPH (DPH-50 ciężkiej) oraz DPSH (super ciężkiej).

 

Sondowanie polega na dynamicznym pogrążaniu normowej końcówki stożkowej w podłoże gruntowe ze stałą energią uderzenia. W wyniku prowadzonego badania uzyskujemy wartości charakterystyczne odpowiadające ilości uderzeń na jednostkę pogrążenia (10 lub 20 cm).  Na podstawie odpowiednich korelacji wynik daje możliwość określenia stopnia zagęszczenia badanego gruntu.

 

Sondowania dynamicznie powszechnie są stosowane dla potrzeb wyznaczenia stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych dla potrzeb prawidłowego wydzielenia warstw geotechnicznych. Sondowania dynamiczne wykonywane są również jako badania kontroli jakości w przypadku formowania nasypów budowlanych. Najczęściej badanie przeprowadzane jest dla sprawdzenia warstw podłoża drogowego, podsypek pod podsadzki, chodniki, fundamenty i rampy oraz nasypy drogowe i kolejowe. Kontrolę gruntu należy przeprowadzić także po wykonaniu kolumn wymiany dynamicznej i pali żwirowych

 

Sondowania dynamiczne pozwalają także zweryfikować, czy zostały osiągnięte wymagania projektowe dotyczące odpowiedniego zagęszczenia wbudowywanych gruntów i ewentualnie wskazać potrzebę jego dogęszczenia lub przyjęcia rozwiązania zastępczego np. stabilizację.

 

 

 

do góry
ZAUFALI NAM