a

Badania geologiczne i geotechniczne

Badania geotechniczne gruntów są bardzo ważnym elementem w początkowej fazie procesu budowlanego. Fundamenty każdej budowli współpracują z podłożem gruntowym, a zatem od poprawnego rozpoznania warunków gruntowo-wodnych będzie zależało ich prawidłowe posadowienie.

 

Zasypane oczka wodne, tereny będące starymi rozlewiskami rzecznymi, torfowiska zagrzebane pod gruntami deluwialnymi, uplastycznione grunty spoiste i wiele innych, często są przyczyną spękań ścian budynków, osiadających posadzek lub zalanych i zawilgoconych piwnic. W skrajnych sytuacjach zaniechanie wykonania odpowiednich badań geologicznych i geotechnicznych może doprowadzić nawet do katastrofy budowlanej.


Polecamy Państwu wykonanie badań geotechnicznych w naszej firmie, które oddajemy w formie kompletnej dokumentacji zgodnej z aktualnymi aktami prawnymi.

Podstawowe informacje na temat oferowanych badań geologicznych i geotechnicznych (ich rodzajach oraz specyfice) zamieszczono w poniższych zakładkach. Bardziej szczegółowe informacje są dostępne po kliknięciu w wiersz "Czytaj więcej..."


Zapraszamy także do działu Realizacje, w którym przedstawiliśmy ciekawe zastosowania wybranych technik rozpoznania podłoża gruntowego na przykładzie zrealizowanych projektów.

do góry
ZAUFALI NAM