a

Praca

Obecnie szukamy Osób na stanowisko operatora wiertnicy geologicznej  (sprawdź) oraz pomocnika operatora wiertnicy geologicznej (sprawdź).

 

 

 

 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INGEO Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Galaktycznej 15, wpisana do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII wydział Gospodarczy pod nr 0000250811 NIP: 586-216-40-96
2) W sprawie danych można się kontaktować
   -  listownie: na adres INGEO Sp. z o.o. ul. Galaktyczna 15, 80-299 Gdańsk
   -  poprzez e-mail: biuro@ingeo.com.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty i osoby współpracujące w procesie rekrutacji
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

do góry
ZAUFALI NAM