a

Sondowania FVT

Badanie gruntu sondą krzyżakową FVT (VANE TEST) stosuje się w przypadku słabych i bardzo słabych gruntów spoistych oraz organicznych, w celu określenia ich wytrzymałości na ścinanie bez odpływu oraz wrażliwości strukturalnej. Test jest stosunkowo prosty, szybki i ekonomiczny.

 

 

Na czym polega badania FVT:

 

Test rozpoczyna się wciskaniem zamkniętej sondy obrotowej w grunt, o ile to możliwe bez wibracji

i uderzeń. Jeżeli wystąpi taka konieczność, można wykonać wstępne wiercenie do zadanej głębokości badania. Po osiągnięciu zakładanej głębokości, końcówka pomiarowa jest wysuwana

z obudowy w podłoże, następnie z wykorzystaniem specjalnego urządzenia mechanicznego

z elektronicznym rejestratorem momentu obrotowego wykonywane jest badanie wytrzymałości na ścinanie. Sondę należy obracać ze stałą prędkością (6o÷12o/min).  W pierwszej fazie badania notuje się maksymalny moment obrotowy, który powoduje zniszczenie naturalnej struktury gruntu. W drugiej fazie dokonuje się pomiaru stałej wartości momentu obrotowego gruntu o już naruszonej strukturze, co pozwala na ustalenie wartości rezydualnej wytrzymałości na ścinanie. Po zakończeniu testu wciąga się końcówkę krzyżakową do głowicy, a następnie zagłębia się dalej głowicę do nowej głębokości poprzez nacisk na rury osłonowe.

Zastosowanie rur osłonowych znacząco zmniejsza tarcie żerdzi o grunt, ale nie redukuje go całkowicie (pozostaje tarcie żerdzi o rury osłonowe i tarcie fragmentu żerdzi poza głowicą). Tarcie to jest eliminowane w procedurze obróbki danych przez program VANE-LOG.

W wyniku testu, po uprzednim zastosowaniu odpowiedniego współczynnika korygującego m, otrzymuje się: wytrzymałość na ścinanie bez odpływu cu.

 

    

Źródło zdjęcia: http:// www.geosoft.com.pl/                                           Źródło zdjęcia: http:// www.geosoft.com.pl/

 

 

 

Przykładowy odczyt uzyskany w wyniku testu:

 

 

do góry
ZAUFALI NAM