a

Publikacje

 1. Tejchman A., Gwizdała K., Brzozowski T., Blockus M., 2002: Określanie nośności pali wierconych na podstawie badań dynamicznych, Inżynieria i Budownictwo, 12/2002.
 2. Tejchman A., Gwizdała K., Brzozowski T., Blockus M., Słabek A., 2003: Dynamiczne badania nośności pali wierconych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Budownictwo z. 97, Nr kol. 1573, 2003.
 3. Blockus M., Magda W., 2003: Zastosowanie pakietu matematycznego Mathcad                w analizie wyporu hydrodynamicznego działającego na rurociąg podmorski zagłębiony     w dnie Cz.1, Inżynieria Morska i Geotechnika, Gdańsk, nr 1/2003.
 4. Blockus M., 2003: Zastosowanie pakietu matematycznego Mathcad w analizie wyporu hydrodynamicznego działającego na rurociąg podmorski zagłębiony w dnie Cz.2, Inżynieria Morska i Geotechnika, Gdańsk, nr 2/2003.
 5. Brzozowski T., Blockus M., 2004: Badania dynamiczne pali, Seminarium „Zagadnienia posadowień na fundamentach palowych”, Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej, Oddział Gdański Polskiego Komitetu Geotechniki, 25 czerwca 2004.
 6. Gwizdała K., Tejchman A., Blockus M., 2005: Kontrolne badania dynamiczne pali prefabrykowanych w czasie ich wykonawstwa, XXII Konferencja Naukowo-Techniczna, 17-20 maja, 2005, Szczecin-Międzyzdroje.
 7. Buca B., Molski P., 2005: Uwagi do ustalenia wartości charakterystycznych modułów ściśliwości pierwotnej namułów Delty Wisły, Inżynieria Morska i Geotechnika, Nr 1/2005.
 8. Cieślak W., Gwizdała K., 2007:  Dynamiczne badania jakości wykonywania fundamentów palowych: charakterystyka i badania modelowe. XXIII K.N.-T. Awarie budowlane: zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje. Wyd. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej. 
 9. Gwizdała, K., Blockus, M., 2007: Wzmocnienie podłoża gruntowego metodą dynamicznej wymiany (DR) dla posadowienia obiektów terminalu kontenerowego, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Budownictwo, z. 111.
 10. Gwizdała K., Blockus M., 2008: Kryteria doboru wzorów dynamicznych do analizy nośności pali w budownictwie hydrotechnicznym, Inżynieria Morska i Geotechnika,         Nr 3/2008.
 11. Gwizdała K., Brzozowski T., Blockus M., 2008: Estimation of Bering capacity by dynamic and static tests, , Proceedings, 11th Baltic Sea Geotechnical Conference, 15-18 September, Gdańsk, Poland.
 12. Gwizdała K., Brzozowski T., Blockus M., 2008: Polish experience of dynamic test for bored piles, Proceedings, 8th International Conference on the Application of Stress Wave Theory to Piles, September 8-10, 2008, Lisbon, Portugal.
 13. Blockus M., 2009: Wykorzystanie stalowych ścianek szczelnych jako trwałych elementów konstrukcji garaży podziemnych, Inżynier Budownictwa, nr 12/2009.
 14. Branicki R., Blockus M., 2009: Ściany palowe (palisady), „Głębokie wykopy w zwartej zabudowie i ich obudowa” Seminarium PZWFS, 17-18 listopad 2009, Miedzeszyn.
 15. Blockus M., Fik M., 2010: Obudowy wykopów przy użyciu lekkich ścianek szczelnych PVC w przybrzeżnej strefie zmiennych poziomów wody gruntowej. Inżynieria Morska           i Geotechnika, Gdańsk, nr 4/2010.
 16. Blockus M., Branicki R., Szulc A., 2010: Konstrukcje oporowe z pali wierconych. Zagadnienia projektowe i wykonawcze, przykłady rozwiązań, „Ściany szczelinowe” Seminarium IBDiM i PZWFS, 22 kwietnia 2010, Warszawa.
 17. Branicki R., Blockus M., 2011: Wzmacnianie fundamentów mikropalami, „Wzmacnianie podłoża i fundamentów” Seminarium IBDiM i PZWFS, 31 marca 2011, Warszawa.
 18. Blockus M., 2011: Posadowienie konstrukcji inżynierskich i kubaturowych na podłożu wzmacnianym kolumnami betonowymi lub z gruntu modyfikowanego, „Wzmacnianie podłoża i fundamentów” Seminarium IBDiM i PZWFS, 31 marca 2011, Warszawa.
 19. Gwizdała K., Blockus M., 2012: Badania statyczne i dynamiczne pali– zasady stosowania i metody interpretacji, Inżynieria Morska i Geotechnika, Nr 4/2012.
 20. Blockus M., 2014: The use of micropiles as a form of undepinnig of existing commercial buildings – development of Ikea hall in Gdańsk, Proceedings, The 12th International Workshop on Micropiles, 11-14 June, Kraków, Poland.
 21. Mykowska A., Schweisig M., Cieślak W., 2017: Ocena gęstości gruntu metodą izotopów podczas badania in situ – wyniki wstępne.
do góry
ZAUFALI NAM