a

Badania miernikiem izotopowym

Badania miernikiem izotopowym
W celu określenia czy założenia projektowe inwestycji budowlanej zostały spełnione, należy wykonać badanie zagęszczenia gruntu. W przeciwieństwie do metod tradycyjnych wyniki zagęszczenia uzyskuje się natychmiastowo. 
 
Na początku badania należy usunąć luźny materiał, wyrównać podłoże płytą, następnie należy wykonać otwór, do którego z kolei zostaje wprowadzone ramię ze źródłem promieniowania. Na podstawie promieniowania uzyskuje się gęstość i wilgotność badanego materiału. Im gęstszy grunt, tym mniej promieniowania dociera do odbiornika. Urządzenie nie jest szkodliwe dla środowiska. Skład chemiczny oraz heterogeniczność gruntu, a także jego struktura oraz ilość wody mogą mieć wpływ na wyniki badań.
 
Nasza firma posiada 2 lata doświadczenia w badaniach izotopowym miernikiem i pracujemy pod nadzowrem Państwowej Agencji Atomistyki.
 
W celu przeprowadzenia badania należy przejść szkolenia prowadzone przez inspektora ochrony radiologicznej oraz należy posiadać badania lekarskie pozwalające na pracę z promieniowaniem jonizującym.
do góry
ZAUFALI NAM