a

Sprzęt badawczy

 • Zestawy ręczne Eijkelkamp
 • Sondy dynamiczne DPL, DPM, DPH, DPSH
 • Sonda CPTU GEOTECH 220 04
 • Stożek sejsmiczny 3D
 • Sonda VANE GEOTECH
 • SONDA BAT
 • Dylatometr Marchettiego
 • Płyta VSS
 • Lekka płyta dynamiczna HMP
 • Inklinometr
 • Wiertnica geologiczna na podwoziu gąsienicowym MWG6 - WAMET
 • Wiertnica geologiczna H20P - WAMET ( z podwoziem gąsienicowym)
 • 2 wiertnice geologiczne  na podwoziu samochodowym HG25 - WAMET
 • Zestaw wiertniczy Foreger
 • Ponton do badań geologicznych na wodzie
 • Agregaty, wiertnice diamentowe, młoty wyburzeniowe oraz inny sprzęt potrzebny do przygotowania terenu prac badawczych
do góry
ZAUFALI NAM