a

Badania polowe

Na czym faktycznie polegaja badania terenowe:

 

Rozpoznanie podłoża wykonywane jest w oparciu o badania przeprowadzane „in situ” (przeprowadzonych w rzeczywistych warunkach otoczenia). W badaniach wykorzystujemy osprzęt firmy GEOTECH. Podstawową formą rozpoznania budowy podłoża są wiercenia badawcze wykonywane wiertnicą mechaniczną lub młotem. Dane uzyskane na podstawie wierceń oraz sondowań uzupełniane są o wyniki badań laboratoryjnych.

Rezultatem korelacji wszystkich wyników badań jest prawidłowy opis i ocena jakościowa podłoża gruntowego w miejscu inwestycji.

Przy właściwym doborze sprzętu oraz wykonaniu kompleksowego programu badań otrzymuje się szczegółowe i reprezentatywne profile gruntowe wraz z charakterystyką właściwości fizycznych

i mechanicznych dla poszczególnych warstw. Wyniki badań pozwalają na ocenę rodzaju gruntu oraz jego parametry wytrzymałościowe i odkształceniowe.

Są to niezbędne dane dla potrzeb prawidłowego zaprojektowania posadowienia konstrukcji budowlanych.

 

 

Nasze wieloletnie doświadczenie:

 

Dysponując różnorodnym sprzętem wykonujemy badania podłoża gruntowego w każdych warunkach terenowych, w tym także:

  • na terenach podmokłych
  • terenach niedostępnych dla transportu kołowego
  • w piwnicach budynków
  • z wykorzystaniem platformy pływającej - na rzekach, kanałach, jeziorach oraz otwartym morzu

 

 

Zakres badań jakie jesteśmy w stanie zrealizować obejmuje:

  • wiercenia i wykopy badawcze

  • pobieranie próbek gruntów o naturalnej (nienaruszonej) strukturze, naturalnym uziarnieniu oraz naturalnej wilgotności

  • sondowania CPT, CPTu, SCPTu, FVT, DMT, BAT, SDPH, DPH, DPM, DPL, ITB-ZW 

  • badania nośności gruntów płytą VSS

 

do góry
ZAUFALI NAM