a

Realizacje

 

INGEO Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Galaktyczna 15, realizuje projekt pn.:

 „Zaawansowane laboratorium mechaniki gruntów dna morskiego INGEO Sp. z o.o.”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 2. Przedsiębiorstwa, Działanie 2.2.  Inwestycje profilowane, Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne.

Numer umowy o dofinansowanie projektu:

RPPM.02.02.01-22-0119/17-00

Skrócony opis projektu:

Przedmiotem projektu jest utworzenie zaawansowanego laboratorium mechaniki gruntów dna morskiego. Realizacja projektu jest wynikiem istniejących na rynku potrzeb (potwierdzonych badaniami B + R) i możliwością dla rozwoju firmy na skalę krajową i międzynarodową.

W ramach projektu można wyróżnić zadania:

ü  zakup aparatu trójosiowego ściskania wraz z oprzyrządowaniem do pomiaru wodoprzepuszczalności,

ü  zakup próbnika do pobierania prób rdzeniowych z dna morskiego,

ü  zakup pasywnego laboratorium mobilnego (z wyposażeniem) o powierzchni ok. 60-90 m2, zasilanego panelami fotowoltaicznymi i pompą ciepła powietrze - powietrze, które pozwoli na pozyskiwanie energii w sposób przyjazny dla środowiska, a także duże oszczędności w zakresie jego eksploatacji.

Okres realizacji projektu:

29.12.2017 r. – 31.05.2019 r.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest poszerzenie palety oferowanych usług i udoskonalenie dotychczasowych, poprzez usługę pobierania prób rdzeniowych

z dna morskiego oraz badania ich właściwości mechanicznych w najwyższej możliwej jakości.

Ogólna wartość projektu: 851 160,00 PLN

Wartość wydatków kwalifikowanych: 692 000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 345 308,00 PLN

Poziom dofinansowania 49,90%

 

 

do góry
ZAUFALI NAM