a

Badania płytą dynamiczną

Lekka płyta dynamiczna służy do kontroli zagęszczania gruntu. Badanie polega na dynamicznym obciążaniu płyty. Po trzech próbnych obciążeniach dokonuje się właściwych pomiarów odkształcenia podłoża. Już bezpośrednio po pomiarze można stwierdzić czy badane podłoże zostało zagęszczone w sposób wystarczający.
Lekką płytą dynamiczną można zbadać powierzchniowe warstwy podłoża do grubości ok 0,5 metra. Głębiej położone warstwy kontroluje się umieszczając płytę w szurfach badawczych.
Urządzenie jest bardzo przydatne, gdy zachodzi potrzeba określenia zagęszczenia wbudowanych

w podłoże warstw gruntu np. pod posadzki, fundamenty, autostrady i drogi ekspresowe.

 

                                                                                                                    

                                                                 

                                                                źródło zdjęcia:http://szkurlat.pl/

do góry
ZAUFALI NAM