a

Badania płytą VSS

Płyta VSS służy do badań gruntowych przeprowadzanych in situ. Pomiar odbywa się pod wpływem nacisku statycznego, dzięki któremu możemy dokładnie określić parametry geotechniczne danego podłoża. Cała analiza pozwala na zdiagnozowanie zagęszczenia warstwy nasypu oraz nośności przy określeniu pierwotnego modułu odkształcenia, modułu odkształcenia sprężystego oraz wskaźnika odkształcenia. Badanie odbywa się pod wpływem nacisku statycznego wywieranego za pomocą stalowej okrągłej płyty i charakteryzuje strefę do głębokości 30-50 cm poniżej płyty. Ocena zagęszczenia nasypów jest podstawowym badaniem w czasie realizacji inwestycji drogowych.

 

 

 

źródło zdjęcia: opracowanie własne

do góry
ZAUFALI NAM