a

Wzmocnienia podłoża

Gwałtowny postęp geotechniki i geoinżynierii w ostatnich latach, zarówno w zakresie szczegółowych badań podłoża gruntowego, jak i technik posadowienia budowli, umożliwił niesamowicie szybki rozwój budownictwa. Coraz częściej następuje konieczność planowania obiektów na terenach, które wcześniej wyłączone były spod inwestycji ze względu na skomplikowane warunki geotechniczne. Do takich zaliczyć można tereny zalewowe lub obszary podmokłe, gdzie budowa wiąże się z możliwością utraty stateczności i pojawienia się długotrwałych osiadań. Obecnie realizacja przedsięwzięć na obszarach o niekorzystnej budowie geologicznej oraz w miejscach występowania gruntów słabonośnych jest możliwa tylko dzięki opracowaniu nowoczesnych technologii fundamentowania. Gdy procesy inwestycyjne dotyczą terenu o niewielkiej wytrzymałości na ścinanie i dużej ściśliwości niezbędne jest zastosowanie wzmocnienia i stabilizacji podłoża.

 

Bazując na uprzednim rozpoznaniu gruntu oraz analizie parametrów wznoszonej konstrukcji, zespół naszych profesjonalistów oferuje wykonanie projektu wzmocnienia podłoża oraz posadowienia budowli.

 

Podłoże gruntowe wzmacnia się między innymi aby zwiększyć jego nośność i odporność na obciążenia dynamiczne, a także aby zmniejszyć jego osiadanie i przepuszczalność wody.

Istnieje wiele metod wzmacniania podłoża, a zastosowanie właściwej zależy od występujących warunków gruntowo-wodnych, charakterystyki wykonywanej inwestycji oraz uwarunkowań środowiskowych.

 

Przykładowe zastosowania:

  • Wzmacnianie podłoża pod drogi i koleje - zmniejszenie różnic całkowitego osiadania oraz zagwarantowanie stateczności wysokich nasypów.
  • Wzmacnianie podłoża pod obszary składowisk - przeniesienie obciążenia skupionego, zredukowanie nierówności osiadań do wartości dopuszczalnych.
  • Wykorzystywanie rozległych obszarów pod lotniska i porty - zapewnienie nośności nasypu, eliminacja wpływu osiadań długotrwałych.
  • Wzmacnianie podłoża pod konstrukcje obiektów handlowych - przenoszenie obciążeń skupionych (wywołanych przez stopy i ławy fundamentowe) oraz przeniesienie obciążeń równomiernie rozłożonych wywołanych przez posadzki, a także ograniczenie nierówności osiadań do wartości dopuszczalnych.

 

W celu usystematyzowania można wprowadzić ogólny podział metod wzmacniania podłoża:

a) konsolidacja wstępna

b) zbrojenie i zagęszczanie głębokie

c) zeskalanie gruntów:

d) stabilizacja gruntów:

 

Wykonujemy indywidualne projekty wzmocnień podłoża z zastosowaniem różnych technologii. Naszym celem jest znalezienie optymalnego sposobu poprawy warunków posadowienia, zawsze mając na uwadze nie tylko skuteczność i ekonomiczność metody, ale także jej wpływ na środowisko naturalne.

do góry
ZAUFALI NAM