a

Hydrogeologia

Dzięki naszej wykwalifikowanej kadrze jesteśmy w stanie zaoferować szeroki zakres usług hydrogeologicznych. Podjęte przedsięwzięcia wykonujemy kompleksowo podczas, których posługujemy się nowoczesnymi technikami badawczymi i pomiarowymi.

 

W ramach naszej oferty wykonujemy między innymi:

 • Dokumentacje hydrogeologiczne ustalające zasoby eksploatacyjne ujęć wód podziemnych
 • Dokumentacje określające warunki hydrogeologiczne w rejonach istniejących wysypisk odpadów komunalnych i innych obiektów uciążliwych
 • Projekty i dokumentacje hydrogeologiczne dla potrzeb dokumentacji projektowych budowy autostrad, dróg szybkiego ruchu, obwodnic miast itp.
 • Wykonywanie wierceń i instalowanie piezometrów obserwacyjnych dla potrzeb monitoringu środowiska gruntowo-wodnego wraz z dokumentacją powykonawczą
 • Projektowanie i dokumentowanie studni wierconych i kopanych
 • Opinie i ekspertyzy hydrogeologiczne
 • Operaty wodnoprawne na pobór wód i eksploatację urządzeń wodnych
 • Operaty wodnoprawne na odprowadzanie wód deszczowych i ścieków
 • Operaty wodnoprawne na budowę, przebudowę i modernizację urządzeń wodnych
 • Operaty wodnoprawne dla odcinków dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i lokalnych wraz z inwentaryzacją sieci kanalizacyjnych
 • Pomiary i obserwacje w sieciach punktów obserwacyjnych wraz z opracowywaniem wpływu eksploatacji ujęcia wód podziemnych na zmiany warunków hydrogeologicznych
 • Rozpoznawanie zasobów dyspozycyjnych zlewni wód podziemnych
 • Wyznaczanie stref ochronnych wokół ujęć wodnych wraz z wykonaniem dokumentacji hydrogeologicznej strefy ochronnej
 • Dokumentowanie warunków hydrogeologicznych dla potrzeb odwodnienia złóż surowców skalnych

 

Zapraszamy do kontaktu i konsultacji.

do góry
ZAUFALI NAM