a

Projekty studni

Badanie jakości wody aby ustalić jej użyteczność jest przeprowadzana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” (Dz.U. Nr 61 poz. 417). Przed przystąpieniem do prac projektowych studni niezbędne jest szczegółowe zapoznanie się z terenem poprzez przeanalizowanie badań podłoża gruntowego, położenia terenu, jego morfologii i hydrografii.

 

Badanie budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych obejmuje:

  • pobieranie próbek wody i skał
  • zamykanie wód
  • pomiary i badania polowe
  • badania laboratoryjne
  • prace geodezyjne

 

Realizując projekt zawsze należy zachować pełne warunki bezpieczeństwa  prac wiertniczych oraz mieć na uwadze oddziaływania tych prac na środowisko.

do góry
ZAUFALI NAM