a

Badania zanieczyszczenia próbek gruntów i wody podziemnej

Badania gruntów oraz wód podziemnych na obecność zanieczyszczeń polegają na pobraniu odpowiedniej próbki w terenie a następnie przeprowadzeniu analizy laboratoryjnej
w wyniku, której otrzymuje się wykaz stężenia szkodliwej substancji. Celem badań jest określenie potencjalnego zanieczyszczenia w ramach realizacji prac budowlanych, a także ustalenie wpływu planowanej inwestycji na środowisko.

 

Zakres badania obejmuje:

  • określenie agresywności wody lub gruntu w stosunku do betonu i stali
  • określenie zawartości metali ciężkich, substancji ropopochodnych
  • określenie stężenia wszelkich innych substancji w zależności od potrzeb Klienta

 

Niezwykle ważne jest aby dana próbka nie uległa w tym czasie dodatkowemu zanieczyszczeniu.

 

INGEO Sp. z o.o. jako specjalistyczna firma oferuje sporządzenie raportu z badań jakości gleby, gruntów oraz wód gruntowych. Prace zaczynamy od ustalenia listy potencjalnych zanieczyszczeń, których można oczekiwać na danym terenie. Następnie, po ustaleniu celu badań i wyznaczeniu punktów pomiarowych dokonujemy poboru próbek gruntu lub wody. Niezwykle ważne jest jest aby dana próbka nie uległa w tym czasie dodatkowemu zanieczyszczeniu. Po pobraniu, próbki umieszczane są w sterylnych opakowaniach i przekazywane do akredytowanego laboratorium,       w którym następuje pomiar zawartości zanieczyszczeń, zgodny z obowiązującymi normami PN lub ISO. Następnie dokonywana jest analiza oraz interpretacja uzyskanych wyników, a także weryfikacja hipotezy o potencjalnym zanieczyszczeniu. W ocenie tej należy uwzględnić zawartości dopuszczalnych substancji biorąc pod uwagę między innymi funkcję terenu czy głębokość poboru. Ważnym uzupełnieniem jest statystyczne oszacowanie zanieczyszczenia w oparciu o miary rozproszenia oraz  dokonanie interpretacji przestrzennej.

 

Zatrudniając wybitnych specjalistów jesteśmy w stanie zagwarantować wysoką jakość oferowanych usług. Nasz zespół dysponuje fachową wiedzą oraz długoletnim doświadczeniem, ponad to od wielu lat ściśle współpracujemy ze specjalistycznym laboratorium, które posługuje się akredytowanymi metodami zalecanych przez normy polskie i europejskie oznaczania wybranych analitów.

 

Badania zanieczyszczenia gruntów i wody powinny być przeprowadzone, gdy:

  • planujemy wszelkie działania na obszarach poprzemysłowych lub zamierzamy wykorzystać do jakichkolwiek celów osady pochodzące z takich terenów
  • na danym terenie ma powstać obiekt, który bezpośrednio może wpłynąć na zanieczyszczenie środowiska
  • chcemy określić obecny stan w celu wykonania rekultywacji
  • potrzebujemy znać wpływ istniejącego obiektu na stan środowiska wodno-gruntowego

 

Aby zamówić badanie zanieczyszczenia próbek gruntu lub wody podziemnej
skontaktuj się z nami e-mailowo lub telefonicznie.

do góry
ZAUFALI NAM