a

Monitoring wód podziemnych

Celem monitoringu jakości wód podziemnych jest dostarczenie informacji o stanie chemicznym wód podziemnych, śledzenie jego zmian oraz sygnalizacja w razie zagrożenia.

Ogólne warunki, jakie należy spełniać prowadząc monitoring i ocenę stanu wód podziemnych określono w przepisach prawa polskiego, zawierającego implementację dyrektyw Wspólnoty Europejskiej.

Podczas badań terenowych dokonuje się pomiarów następujących parametrów: temperatura wody podziemnej na powierzchni terenu (°C), odczyn pH, przewodność elektrolityczna właściwa (µS/cm) oraz tlen rozpuszczony (mgO2/l).

Sieć monitoringu obsługuje odpowiednio przygotowany i wykwalifikowany zespół. Zapewniamy odpowiedni sprzęt oraz aparaturę do wykonania pomiarów i badań.

do góry
ZAUFALI NAM