a

Wykonanie badań uzupełniających dla projektu S7 Koszwały - Kazimierzowo

Wykonanie badań uzupełniających dla projektu S7 Koszwały - Kazimierzowo

INGEO Sp. z o.o. na zlecenie firmy Transprojekt opracowało dokumentację badań podłoża gruntowego pod drogę ekspresową S7 na odcinku Koszwały - Kazimierzowo (województwo pomorskie i warmińsko-mazurskie). Projekt podzielony został na dwa zadania: zadanie pierwsze obejmujące odcinek Koszwały - Nowy Dwór

o długości 20,5 km oraz zadanie drugie biegnące po trasie Nowy Dwór - Kazimierzowo

o długości ponad 19 km.

 

Celem dokumentacji było określenie warunków geotechnicznych podłoża gruntowego

w rejonie projektowanej drogi ekspresowej oraz w miejscach planowanych obiektów inżynierskich w tym: tuleli, wiaduktów, estakad, mostów, MOP oraz OUS.

 

Budowa dorgi ekspresowej S7 to jeden z najbardziej strategicznych punktów inwestycyjnych, który pozwoli w pełni wykorzystać możliwości komunikacyjne w rejonie północnym.

 

 

 

Źródło: info.elblag.pl

 

 

 

 

 

do góry
ZAUFALI NAM