a

Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku - rozbudowa budynku B

Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku - rozbudowa budynku B

W związku z planowaną rozbudową południowo-zachodniego skrzydła budynku B przy

al. Zwycięstwa 31/32 w Gdańsku, Wojewódzkie Centrum Onkologii SP ZOZ zleciło firmie INGEO Sp. z o.o. przeprowadzenie prac terenowych mających na celu określenie występujących warunków geologiczno-inżynierskich.

Projekt robót oraz zakres prac badawczych został ustalony w porozumieniu z Inwestorem

a wynikiem planowanego przedsięwzięcia będzie kompletna dokumentacja geologiczno-inżynierska z terenu objętego inwestycją.

Projekt ma na celu podniesienie standardu usług medycznych Wojewódzkiego Centrum Onkologii poprzez rozbudowę budynku, która przyczyni się do zwiększenia liczby diagnozowanych i leczonych pacjentów.

 

 

do góry
ZAUFALI NAM