a

Projekt posadowienia farmy wiatrowej Karnice II

Projekt posadowienia farmy wiatrowej Karnice II

INGEO Sp. z o.o. wykonała badania uzupełniające dla projektu posadowienia farmy wiatrowej Karnice II w województwie Zachodniopomorskim.

 

Prace badawcze prowadzono na zlecenie PGE Energia Natury Sp. z o.o. Podczas prac badawczych wykonywano wiercenia badawcze, sondowania CPTu oraz SCPTu dla każdej z 8 lokalizacji. Przeprowadzono również rozpoznanie geotechniczne pod drogi technologiczne i prace montażowe.

 

Na podstawie przeprowadzonych prac określono parametry podłoża metodą A zgodnie z Eurokodem 7, które przekazano Zamawiającemu w formie dodatku do Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej.

 

kwiecień 2013 r. - sierpień 2013 r.

 

 

 

do góry
ZAUFALI NAM