a

Projekt budowlany regulacji potoku Strzyży w Gdańsku-Wrzeszczu

Projekt budowlany regulacji potoku Strzyży w Gdańsku-Wrzeszczu

INGEO Sp. z o.o. opracowała projekt budowlany regulacji Potoku Strzyży w Gdańsku-Wrzeszczu.

 

Projekt przeprowadzono na zlecenie Centrum Hevelius Sp. z o.o. S.K.A. Regulacją objęty został odcinek Potoku Strzyży w rejonie ul. Nad Stawem i ul. Jana Kilińskiego, gdzie stan techniczny konstrukcji koryta wykazywał poważne uszkodzenia. W ramach regulacji Potoku Strzyży niezbędne było wykonanie urządzeń wodnych w postaci komór (komora rozdziału, komora boczna, komora przejściowa, komora zbiorcza oraz komora końcowa), kanałów: zakrytego i otwartego oraz rurociągów (rurociąg tranzytowy i rurociąg zrzutowy).

 

Ponad to w komorach: rozdziału i przejściowej przewidziano zastosowanie zastawek naściennych, które umożliwiają kontrolowanie przepływu.

w realizacji

 

do góry
ZAUFALI NAM