a

Osuwisko w Rutkach - stabilizacja osuwiska oraz likwidacja skutków

Osuwisko w Rutkach - stabilizacja osuwiska oraz likwidacja skutków

Ingeo Sp. z o.o. na zlecenie firmy ENERGA – OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o  sporządziła projekt budowlany. Przedmiotem projektu są prace interwencyjne związane z likwidacją skutków oraz stabilizacją osuwiska w rejonie miejscowości Rutki w powiecie kartuskim w gminie Żukowo nad Radunią. W ramach prac wydzielono 2 niezależne etapy realizacyjne:

 

Etap I - Zabezpieczenie osuwiska

Roboty interwencyjne związane z ujęciem i uporządkowaniem istniejącego chaotycznego odpływu wód z skarp objętych osuwiskiem.

W tym celu zostały wykonane:

  • prace melioracyjne (drenaż) wraz z wykonaniem konstrukcji z koszy gabionowych zapobiegające dalszemu postępowi zjawisk osuwiskowych,
  • przypora z gruntu,
  • odtworzenie zniszczonego osuwiskiem umocnienia rz. Raduni z materacy gabionowych.

 

 

Etap II - Odtworzenie istniejącego zagospodarowania przed powstaniem osuwiska:

  • odtworzenie skarpy z gruntu zbrojonego z oblicowaniem z koszy gabionowych dla drogi gminnej zlokalizowanej na skarpie, wraz z ujęciem wód gruntowych drenami poziomymi,
  • odtworzenie kanalizacji deszczowej DN600 z uporządkowaniem odprowadzenia wód w kierunku rzeki Radunia,
  • infrastruktura elektryczna – odtworzenie przewróconych słupów elektrycznych.
do góry
ZAUFALI NAM