a

Naprawa korpusu drogowego na Węźle Karczemki w Gdańsku

Naprawa korpusu drogowego na Węźle Karczemki w Gdańsku

Węzeł Karczemki jest największym węzłem drogowym w północnej Polsce. Jego rozbudowa to jedno z najważniejszych przedsięwzięć drogowych Gdańska w 2012 roku. Inwestycja zapewnia swobodne połączenie centrum miasta z Obwodnicą Trójmiasta, gdzie wszelkie relacje i trasa przejazdu odbywają się w sposób bezkolizyjny.
W wyniku osiadania korpusu drogowego wystąpiła awaria nawierzchni na odcinku zjazdu Żukowo – Gdańsk.

 

INGEO Sp. z o.o. przeprowadziła expertyzę w celu rozpoznania prawdopodobnej przyczyny niepoprawnego funkcjonowania drogi oraz wykonała projekt technologiczny likwidacji awarii korpusu drogowego na odcinku zjazd Żukowo-Gdynia na węźle Karczemki w Gdańsku. Opracowanie powstało na zlecenie firmy BUDIMEX S.A.

 

Sporządziliśmy sprawozdanie z badań gruntu w rejonie awarii, a w ramach rozwiązania zaistniałego problemu zaprojektowaliśmy prace odbudowy korpusu drogowego oraz wykonanie dodatkowego wzmocnienia podłoża.

 

We wrześniu 2010 INGEO Sp. z o.o. przeprowadziła badania geologiczne podłoża pod inwestycję rozbudowy Węzła Karczemki w Gdańsku oraz sporządziła dokumentację geotechniczną z badań gruntów dla ustalenia warunków gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej przebudowy od strony jeziora Jasień.

 

 

 

do góry
ZAUFALI NAM