a

Likwidacja i ujęcie niekontrolowanych wypływów wody gruntowej na DK 6

Likwidacja i ujęcie niekontrolowanych wypływów wody gruntowej na DK 6

Droga krajowa nr 6 mieści się w północnej części Polski, przebiega przez województwa zachodniopomorskie i pomorskie, prowadzi od Łęgowa aż do granicy z Niemcami w Kołbaskowie. Zabezpiecznie przebiegające wzdłuż korpusu drogowego mające za zadanie chronić przed niszczącą działalności wody okazało się niewystarczające. Woda spływająca z nawierzchni drogowej, z powierzchni przeciwskarp oraz filtrująca pod korpusem drogi spowodowała znaczne zniszczenia erozyjne w postaci rynien erozyjnych lokalnych osuwisk gruntu oraz zaczęła wypłukiwać grunt spod powierzchni drogi. Z uwagi na zaobserwowane zjawiska czynnych ruchów masowych oraz potencjalne zagrożenia dla istniejących skarp konieczne było opracowanie projektu prac naprawczych i profilaktycznych zabezpieczających przed powstaniem dalszych osuwisk.

 

W celu uniknięcia w przyszłości dalszych problemów eksploatacyjnych INGEO Sp. z o.o. na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zaprojektowała dodatkowe zabezpieczenia w postaci: regulacji i podniesienia dna istniejącego rowu oraz ochronę jego skarp poprzez przejęcie wód powierzchniowych w koronie przeciwskarpy, a także wykonanie wgłębnego odwodnienia w postaci drenażu.

 

 

 

do góry
ZAUFALI NAM