a

Koncepcja rozbudowy i modernizacji układu kanalizacji deszczowej zespołu mieszkaniowo – usługowego „Neptun Park” w Gdańsku przy ul. Wypoczynkowej

Koncepcja rozbudowy i modernizacji układu kanalizacji deszczowej zespołu mieszkaniowo – usługowego „Neptun Park” w Gdańsku przy ul. Wypoczynkowej

Celem opracowania jest zwiększenie retencji istniejących zbiorników żelbetowych i przejęcie większości wód opadowych dla deszczów ponadnormatywnych z opracowanej zlewni, w przypadku braku możliwości zrzutu wody, do przepełnionego kolektora fi 500 znajdującego się w ulicy Wypoczynkowej. W tym celu zaprojektowano zbiorniki z rury niekarbowanej SN8 kN/m2 – rura PEHD strukturalna dwuścienna z gładkimi ściankami: zewnętrzną czarną gwarantującą pełną odporność na promieniowanie UV i wewnętrzną jasną ułatwiającą inspekcję, zgodna z normą PN-EN 13476-2 typ A2. Z uwagi na warunki gruntowo – wodne założono obudowę wykopu w postaci kolumn DSM Ø 600mm. Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych wykonanie prac budowlanych w suchym wykopie wymaga jego odwodnienia. Prace ziemne wewnątrz palisady zakłada się, że będą wykonywane po utworzeniu korka podwodnego metodą jet – grouting. Odwodnienie wykopu polega na usunięciu wody gruntowej zamkniętej w niecce wykopu ograniczonego obrysem palisady z pali DSM. Dopływ wody od spodu wykopu odcięty jest szczelnym ekranem wykonanym metodą jet – grouting.

do góry
ZAUFALI NAM