a

Badania geologiczne oraz plan zabezpieczeń skarp w rejonie Biskupiej Górki

Badania geologiczne oraz plan zabezpieczeń skarp w rejonie Biskupiej Górki

Przystąpiliśmy do realizacji prac geologicznych mających na celu określenie warunków geologiczno-inżynierskich w obrębie Biskupiej Górki w Gdańsku, woj.pomorskie.
Na zlecenie Zarządu Dróg i Zieleni (działającego na rzecz inwestora tj. Gminy Miasta Gdańska) INGEO Sp. z o.o. opracuje plan zabezpieczenia skarpy dla tego rejonu. Projekt będzie zawierał odpowiednie konstrukcje oporowe umożliwiające stabilizację istniejących osuwisk. Problem Biskupiej Górki istnieje już od dawna, niestety w historii miały również miejsce sytuacje bezpośrednio zagrażające mieszkańcom.

 

 

 

do góry
ZAUFALI NAM