a

Projektowanie geotechniczne i hydrotechniczne

INGEO Sp. z o.o. jest jedną z wiodących firm na rynku oferującą wykonanie profesjonalnych projektów dla złożonych robót geotechnicznych i hydrotechnicznych. Każde powierzone zadanie rozpatrujemy indywidualnie. Zawsze dobieramy odpowiednie charakterystyki wytrzymałościowe dla konstrukcji, zapewniając tym samym najwyższe standardy bezpieczeństwa podczas późniejszej eksploatacji planowanego obiektu. W czasie prac, zespół naszych projektantów korzysta

z nowoczesnych programów inżynierskich. Za każdym razem wspólnie poszukujemy racjonalnych sposobów wykonania zadania oraz stosujemy optymalne rozwiązania pod względem techniczno - ekonomicznym, w zależności od występujących warunków wodno - gruntowych. Ponadto jako kadra specjalistów zajmujemy się nadzorem geotechnicznym robót, w ramach którego postępujące procesy podlegają wielowątkowej kontroli w zakresie jakości i własności technicznych.

 

Zapraszamy do naszego działu Realizacje, w którym przedstawiliśmy ciekawe zastosowania różnych technologii na przykładzie zrealizowanych przez nas projektów.

do góry
ZAUFALI NAM