a

Hydrogeologia i ekologia

Zespół naszych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem posiada biegłą wiedzę z  zakresu szeroko pojętych zagadnień dotyczących wód podziemnych. Daje to możliwość analizowania wielu istniejących problemów środowiskowych jak również odnajdywania trafnego sposobu ich rozwiązania.

Swobodne poruszenie się w temacie zarządzania zasobami wodnymi oraz zorientowanie na kompleksowe wykonywanie badań hydrogeologicznych stanowi doskonałe uzupełnienie profilu działalności naszej firmy.

 

Oferujemy:

Kompleksowe wykonanie prac polowych:

 • Wiercenia hydrogeologiczne
 • Piezometry
 • Wyznaczanie współczynnika filtracji metodą próbnych pompowań
 • Pobór prób gruntu oraz wód gruntowych

 

Projekty i ekspertyzy:

 • Dokumentacje hydrogeologiczne
 • Operaty wodnoprawne
 • Analizy wydajności ujęć wody
 • Opinie hydrogeologiczne
 • Oceny warunków wodnych
 • Projekty studni
 • Projekty odwodnień
 • Opinie dotyczące budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i odprowadzania wód opadowych do gruntu i cieków

 

Dodatkowo przeprowadzamy:

 • Badania zanieczyszczenia próbek gruntów i wody podziemnej
 • Raporty oddziaływania na środowisko

 

Zapraszamy do współpracy a także do naszego działu Realizacje, w którym przedstawiliśmy ciekawe zastosowania wymienionych prac na przykładach wykonanych projektów.

do góry
ZAUFALI NAM