a

Odbiory geotechniczne

Odbiór geotechniczny przeprowadza osoba z uprawnieniami geologicznymi. Odbiór taki jest wymagany przed rozpoczęciem prac związanych np. z układaniem warstw betonu. Polega on na zbadaniu stanu gruntu poprzez badania makroskopowe, sondowania, wiercenia oraz badania laboratoryjne.
Odbiór gruntu w wykopie potwierdza się wpisem do dziennika budowy.
Poza kwestiami formalnymi, odbiór ma na celu wykrycie ewentualnych miejsc, w których należy dokonać wymiany gruntu lub uzyskać większą stabilizację. Jest to szczególnie ważne jeżeli na terenie budowy rozpoznano grunty nasypowe.
Dzięki takiemu badaniu zyskuje się pewność, że grunt został właściwie przygotowany.

do góry
ZAUFALI NAM