a

Budowle morskie i śródlądowe

Budowle hydrotechniczne przynoszą korzyści ekonomiczne oraz społeczne. Dzięki ich obsłudze możliwe jest kontrolowanie zmian w korycie rzeki oraz dolinach co sprzyja gospodarce wodnej poprzez kształtowanie zasobów wodnych oraz korzystaniu z wód.

 

Zakres działań inżynierii śródlądowej uwzględnia:

 

 1. regulację rzek i potoków
 2. zabudowę rzek nizinnych stopniami wodnymi tworzącymi zbiorniki wodne o stałych poziomach piętrzenia (jaz), umożliwiające żeglugę śródlądową, pracę elektrowni wodnych i funkcjonowanie ujęć wody
 3. zabudowę rzek górskich zaporami tworzącymi zbiorniki wodne retencyjne (wykorzystywane     w czynnej ochronie przeciwpowodziowej i do magazynowania wody oraz umożliwiające pracę elektrowni wodnych szczytowych i szczytowo-pompowych)
 4. budowę i eksploatację ujęć wody, kanałów śródlądowych, sztolni hydrotechnicznych rurociągów hydrotechnicznych
 5. pogłębiarstwo rzeczne
 6. roboty podwodne

 

Działalność związana z budownictwem morskim obejmuje:

 

 1. budowle usytuowane na obszarze portów morskich, takie jak: falochrony, łamacze fal, nabrzeża przeładunkowe i postojowe, wysepki, pochłaniacze fal, bulwary spacerowe
 2. budowle usytuowane na obszarze przystani morskich, w szczególności wysepki cumowniczo – przeładunkowe, pomosty przeładunkowe
 3. budowle ochrony brzegów morskich, takie jak opaski i ostrogi brzegowe, falochrony brzegowe, progi podwodne, okładziny, wały przeciwsztormowe, zejścia na plażę
 4. konstrukcje stałych morskich znaków nawigacyjnych, w szczególności latarnie i radiolatarnie morskie usytuowane na lądzie i na akwenach morskich, stawy lądowe i nawodne, nabieżniki   i świetlne znaki nawigacyjne, dalby nawigacyjne
 5. kanały i śluzy morskie
 6. budowle związane z ujęciami morskich wód powierzchniowych, w szczególności czerpnie wody, rurociągi albo tunele podwodne, zbiorniki magazynowe wody
 7. budowle związane ze zrzutem wód do morza, w szczególności rurociągi podwodne zrzutu ścieków, konstrukcje zrzutu wody chłodzącej
 8. budowle służące rekreacji plażowej, w szczególności mola spacerowe i zjeżdżalnie wodne
do góry
ZAUFALI NAM