a

Nadzór geotechniczny

Posiadając szerokie doświadczenie dokładnie wiemy jak ważną rolę odgrywa profesjonalna obsługa geotechniczna podczas prowadzonych prac budowlanych. Wszelkie profesjonalne konsultacje na każdym etapie budowy pozwalają uniknąć nieprzewidzianych wydarzeń a tym samym ograniczyć nieplanowane koszty.

 

Dodatkowo gwarantują optymalny przebieg każdego procesu budowlanego. Prowadzenie nadzoru ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz przeciwdziałanie zagrożeniom, które nieraz mogą doprowadzić do katastrofy budowlanej.

 

W ramach usługi wykonujemy:

  • odbiory wykopów fundamentowych
  • ocenę zgodności budowy geologicznej z założeniami projektowymi
  • badania przydatności gruntów do budowy nasypów
  • określenie przydatności gruntu do wykorzystania dla wszelkiego rodzaju podsypek, zasypek
  • badanie wskaźnika oraz stopnia zagęszczenia gruntów
  • kontrola jakości wykonania robót ziemnych między innymi wymiany oraz zagęszczeń gruntów
  • wykonywanie piezometrów w celu określenia wahań poziomu wód gruntowych
  • pomiary odkształceń z wykorzystaniem inklinometru
  • badania laboratoryjne pobranych prób gruntu oraz wód gruntowych
do góry
ZAUFALI NAM