a

Projektowanie geotechniczne

Projekty geotechniczne są opracowaniami dotyczącymi szeroko pojętej analizy współpracy podłoża gruntowego z budowlą. Zasadniczym elementem prac jest zapewnienie bezpieczeństwa konstrukcji budowlanej we wszystkich fazach jej powstawania i eksploatacji. W zakresie projektów robót geotechnicznych cały nasz zespół zobowiązuje się do świadczenia kompleksowych usług na najwyższym poziomie.

 

W ramach przeprowadzanych prac oferujemy:

  • 1. projekty zabezpieczenia zboczy i skarp:

 - gwoździowanie 
 - kotwy gruntowe
 - mury oporowe i konstrukcje wsporcze

  • 2. projekty posadowienia w trudnych warunkach geotechnicznych
  • 3. projekty ścian szczelinowych i garaży podziemnych.
  • 4. projekty konstrukcji z gruntu zbrojonego
  • 5. projekty zabezpieczenia głębokich wykopów fundamentowych
  • 6. projekty wzmocnienia gruntów nienośnych
  • 7. projekty i wykonanie próbnych obciążeń pali i kotew gruntowych - statycznych i dynamicznych
do góry
ZAUFALI NAM