a

Obudowy wykopów

Wiele procesów budowlanych, zarówno budownictwa podziemnego jak i ogólnego, wiąże się

z wykonaniem głębokiego wykopu. W zależności od głębokości posadowienia budowli, taka ingerencja w większym lub mniejszym stopniu wpływa na stateczność gruntu, a także wywiera silny wpływ na lokalne położenie wód podziemnych oraz oddziałuje na otoczenie. Dlatego zawsze należy mieć na uwadze bezpieczeństwo i stan techniczny obiektów sąsiadujących z wykopem. Istotna

w takiej sytuacji jest również prognoza oraz obserwacja przemieszczeń terenu.

 

Obudowa wykopu oraz zapewnienie stateczności w zależności od występujących warunków terenowych może być prowadzona kilkoma metodami. Projektowanie obudów wykopów wymaga doświadczenia w wymiarowaniu tego rodzaju obiektów.

 

Posiadając wiedzę i praktyczne umiejętności oferujemy wykonanie projektów:

 • ścian szczelinowych
 • obudowy berlińskiej
 • ściany paryskiej
 • ściany z grodzic stalowych
 • palisady z pali lub mikropali
 • ściany z kolumn wykonanych metodą iniekcji strumieniowej i w technologi DSM
 • ściany gwoździowane
 • konstrukcji z gruntu zbrojonego
 • zabezpieczenia istniejących fundamentów w pobliżu wykopów
 • wzmocnienia gruntów nienośnych
 • technologii mieszanych
do góry
ZAUFALI NAM